روند عضویت :

۱) ابتدا از طریق منوی ” ورود/ثبت نام در انجمن “  اقدام به پر کردن فرم ثبت نام در سایت کنید.

۲) در صورتی که تمایل به عضویت ویژه در انجمن دارید، از طریق منوی ” عضویت “  و انتخاب زیر منوی ” عضویت ویژه در انجمن “ اقدام به انتخاب نوع اشتراک و سپس پرداخت هزینه مربوطه نمایید.