معرفی کامل انجمن

به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي اعضا  و دانش‌پژوهان و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي ماهي‌شناسي، انجمن ماهي‌شناسي ايران  با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1391 تاسیس و شروع بکار نمود

انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي با علم ماهي‌شناسي سر و كار دارند، همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن، ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز،

ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني،  برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و انتشار كتب و نشريات علمي از عمده وظایف انجمن ماهی شناسی ایران است.